Αρχική arrow Νομολογία arrow ΣτΕ 903/2007 (ΕΠ. ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ) ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
ΣτΕ 903/2007 (ΕΠ. ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ) ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣτΕ 903/2007 (ΕΠ. ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ) ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΝΟΜΟΣ).

Οι διοικητικές πράξεις, οι οποίες αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών, όπως είναι η πράξη κατά της οποίας στρέφεται ο αιτών, συνάπτονται αμέσως προς την ομαλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και, ως εκ τούτου, η άμεση εκτέλεσή τους επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Συνεπώς, οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε αναστολή εκτελέσεως, εκτός αν, λόγω της συνδρομής εξαιρετικών λόγων, η άμεση εκτέλεσή τους θα μπορούσε να προξενήσει στον υπάλληλο ή το λειτουργό σοβαρή και ανεπανόρθωτη βλάβη, οπότε δύναται κατ’ εξαίρεση να χορηγηθεί αναστολή, αφού συνεκτιμηθούν και οι ανάγκες της δημόσιας υπηρεσίας (βλ. Ε.Α. 1132/2006, 772/2004, 428/2004, 171/2000 κ.ά.).

 

 
WebDiodos